HOTLINE: 0909 706 448
facebook: https://www.facebook.com/trangsucmeshop
- Chất liệu: bạc 925
- Bảo hành đánh bóng vĩnh viễn
- Đồng giá 250k/dây